Umělá inteligence spojuje Francii a Česko – ve výzkumu i využití v praxi

Spolupráce ve prospěch rozvoje převratných technologií a inovací je jednou z priorit, které si Česko a Francie vytyčily ve svém víceletém akčním plánu strategického partnerství. Umělá inteligence je jednou z technologií, které zaznamenávají v posledních letech dynamický rozvoj a rozšířené využívání v praxi v celé škále oborů. Tento obor skýtá široký potenciál česko-francouzské spolupráce v oblasti výzkumu, ale také pokud jde o využití a transfer do praxe.

, , – 19. prosince 2023

Foto: Velvyslanectví ČR v Paříži

Společné Projekty

Kromě obecných otázek týkajících se podpory vývoje nových technologií měli účastníci mise možnost diskutovat o konkrétních projektech spolupráce českých a francouzských výzkumných pracovišť. Příkladem je spolupráce Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT s francouzským institutem INRIA na programu IMPACT. Dalším významným projektem česko-francouzsko-německé spolupráce v oblasti umělé inteligence a superpočítačů, zaměřeným na výzkum mozku a hledání účinné léčby Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění, je projekt CLARA. Tento projekt koordinovaný globálním vědeckým institutem International Neurodegenerative Research Center (INDRC) propojuje další tři česká výzkumná pracoviště se dvěma prestižními evropskými výzkumnými organizacemi z Francie a Německa: Paris Brain Institute a superpočítačové centrum Leibniz. Během návštěvy Paris Brain Institute měli členové české mise možnost diskutovat o konkrétní spolupráci na 2. fázi tohoto významného mezinárodního projektu, v jehož centru se nachází Česko.

Read the full article here