TISKOVÁ ZPRÁVA
Generali penzijní společnost a vědci z institutu INDRC spojují síly v boji proti Alzheimerově nemoci

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění, kterým trpí v České republice přes 160 tisíc obyvatel a nemocných stále přibývá. Zástupci Generali penzijní společnosti (GPS) věří, že je důležité investovat do výzkumu a léčby podobných onemocnění. Alzheimerova choroba je nejčastějším typem demence u lidí starších 65 let, i když postihuje i padesátníky. Se stárnutím populace významně roste i počet lidí, kteří se s touto nemocí potýkají.

„Našim klientům pomáháme s finančním zabezpečením na důchod, aby si v něm mohli užít zaslouženého odpočinku. Neméně důležité je pro nás ale i to, aby senioři měli možnost prožít své stáří důstojně a aktivně. Proto jsme se rozhodli zaměřit se na osvětu a zviditelnění tématu Alzheimerovy nemoci prostřednictvím aktivit a podpory institutu INDRC,“ sdělila generální ředitelka Generali penzijní společnosti Lenka Kejíková.

INDRC (International Neurodegenerative Disorders Research Center, z.ú.), je globální výzkumný ústav se sídlem v Praze, který kombinuje biologické vědy a medicínu s přístupy umělé inteligence ke studiu a léčbě Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nemocí. Zakladatelem INDRC a předsedou správní rady je český neurolog a vědec Martin Tolar.

Od svého založení v roce 2021 se INDRC soustředí na použití strojového učení a umělé inteligence k porozumění mozku, a diagnostice i léčbě neurologických onemocnění. Institut je zároveň platforma pro výměnu poznatků a zkušeností pro přední světové odborníky. Před rokem INDRC odstartoval konferencí v Praze intenzivní spolupráci špičkových světových kapacit z oblasti výpočetní techniky, medicíny a neurověd, které se nyní setkávají na pravidelných vědeckých jednáních organizovaných institutem.

„Za tři roky své existence INDRC prokázal, že aplikace umělé inteligenci a strojového učení je zásadní pro řešení komplexních problémů porozumění fungování lidského mozku i léčby jeho poruch. Pokrok ve využití dat v INDRC umožnuje identifikaci a validaci nových diagnostických postupů a terapeutických intervencí u Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních poruch a inspiruje i další vědecké a lékařské obory včetně výzkumu a léčby psychologických a psychiatrických onemocnění,“ vysvětlil zakladatel Martin Tolar, který v Bostonu založil a řídí biotechnologickou společnost Alzheon, Inc.

Nová spolupráce GPS a INDRC tak stojí na základě spojení dvou silných partnerů, kteří se věnují vědě a výzkumu a také poskytují zázemí důvěryhodného a stabilního finančního partnera pro dlouhodobé spoření a investování.

INDRC (International Neurodegenerative Disorders Research Center, z.ú.)

INDRC je neziskový globální vědecký institut, který se zabývá výzkumem Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění. INDRC byl založen v roce 2021 českým neurologem a vědcem Martinem Tolarem.

Tým světově uznávaných vědců INDRC pracuje na vědeckých projektech vedoucích k poznání lidského mozku s cílem nalezení efektivní diagnózy, prevence a léčby Alzheimerovy nemoci. INDRC také poskytuje vzdělávání o Alzheimerově chorobě zdravotníkům a veřejnosti.

INDRC je jednou z nejprogresivnějších výzkumných institucí v oblasti Alzheimerovy choroby v použití strojového učení a umělé inteligence k porozumění fungování zdravého lidského mozku i léčbě neurologických onemocnění. Cílem institutu je posunout současné možnosti lékařů pomoci lidem s predispozicí k neurodegenerativním nemocem jak v léčbě, tak v předcházení jejich vzniku.

Alzheimerova nemoc

Alzheimerova choroba je progresivní neurodegenerativní onemocnění mozku, které postupně ničí paměť a další kognitivní funkce. Je nejčastější příčinou demence středního a vyššího věku. Kvůli stárnutí populace mluvíme o epidemii demencí a Alzheimerova choroba se stává jedním z nezávažnějších zdravotních, ale i socioekonomických problémů lidstva.

Alzheimerovou chorobou trpí v České republice přes 160 000 lidí. V Evropě se jedná o více než 7 milionů pacientů a celosvětově je to 40 milionů obyvatel. Lidí s poruchami mozku způsobených Alzheimerovou nemocí, mnoho ještě bez klinických příznaků, je na světě přes 400 milionů.

Důležité odkazy

Generali penzijní společnost – www.generalipenze.cz
INDRC – https://indrc.cz
Nejnovější poznatky o Alzheimerově chorobě – https://indrc.cz/tiskova-zprava-alzheimerova-choroba-soucasne-poznatky

Ověřené zdroje, kde hledat informace

Česká alzheimerovská společnost (https://www.alzheimer.cz/ )
Světová zdravotnická organizace (https://www.who.int/health-topics/dementia#tab=tab_1 )
Alzheimer Europe (https://www.alzheimer-europe.org/ )
Alzheimer’s Association (https://www.alz.org/ )